Norrköpings Elektriska grundades 1987 som ett lokalt elföretag med omkring femton anställda.
2014 blev vi Neabgruppen och har sedan dess haft en framgångsrik resa.
Vi är specialiserade inom elteknik och utför ofta entreprenadjobb på skolor, logistikfastigheter, flerbostadshus och andra byggentreprenader.

Bolaget finns idag representerat i Norrköping, Nyköping, Linköping och Skåne.

I oktober 2021 förvärvades vi av Soltech Energy AB och i samband med det kan vi nu även erbjuda solenergi!

Välkommen till en gammal elfirma som tänker nytt!

Kontakta oss

Vill du ha mer information om elinstallationer?